Jedná se o horizontální opláštění fasády pomocí svitkového plechu Prefalz. Investor se shlédl v opláštění provedeném kombinací různých šířek pásů (200, 250, 325, 400 a 500mm) spojovaných úhlovou stojatou drážkou. Co se povrchu týká, volba padla na P.10 antracitovou barvu a provedení stucco. Firma PREFA na své materiály standardně poskytuje záruku v délce 40 let a to nejen na jakost materiálu, ale u povrchu P.10 i na stálobarevnost.

Konstrukčně je celá přístavba pojata jako dřevostavba, fasáda je řešena jako provětrávaná s nasávacími otvory v úpatí a výdechovými otvory pod atikou a žlabem objektu. Klempířské práce provádí firma Klempo pana Topinky z Odrance u Jimramova