V padesátých letech minulého století vznikla na severním svahu Dolní Bečvy malebná kolonie rodinných domů. Téměř po sedmdesáti letech užívání se na mnohých objektech podepsal zub času a rozumní majitelé přistoupili k jejich generální opravě. Jedním z těchto objektů je dvoupodlažní dům s polovalbou, jehož majitel se rozhodnul začít rekonstrukci ve vhodném pořadí a to jest střechou. Aby nezvýšil statické zatížení nosných konstrukcí, přiklonil se k realizaci drážkované krytiny. Dalším kritériem byla vysoká životnost a estetické vlastnosti krytiny. Volba proto padla na svitkový plech PREFALZ v úpravě stucco, barva P.10 antracitová. Zajímavostí je, že v zadní části pozemku současně probíhá novostavba objektu dílny a kanceláře. Střecha má sedlový tvar s velkými pultovými vikýři, oplechování pak plynule zasahuje do části fasády. I zde je pro jednotnost použita drážkovaná krytina PREFALZ.

Obě střechy úspěšně realizuje klempířství Petra Bednaříka.