POUKAZ NA ODBĚR ZBOŽÍ PREFA MÁ SVÉHO MAJITELE

Na konci srpna předal šťastnému výherci naší soutěže vedoucí prodeje PREFA - Aleš Slivka poukaz na zboží v hodně Kč 70.000,-.
Panu Miloši Ehrenbergerovi ještě jednou silně blahopřejeme!
Ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
Celkem se do soutěže přihlásilo 415 zájemců.