Rozhovor s Ing. arch. Jakubem Tesařem o realizaci „Domu snů“

Rodinný dům, Český Šternberk

Použitý materiál: svitkový plech PREFALZ v barvě P.10 antracitové

Na základě požadavků a vzájemného dialogu s investorem vypracovali architekti Ján Stempel a Jakub Tesař z architektonikého ateliéru Stempel & Tesar návrh „Domu snů“.

Rozhovor s Ing. arch. Jakubem Tesařem

Jakým způsobem Vás oslovil investor a co se v návrhu podařilo zohlednit?

Investor si nejprve vyhledal námi vypublikované předchozí realizace, které ho zaujaly a následně nás oslovil. Požádali jsme jej, aby nám co nejpodrobněji charakterizoval svůj vysněný dům. Investor měl navíc také připravené ukázky realizace ze zahraničí, které jej při návrhu inspirovaly. Měl představu o černo-bílé kombinaci v duchu skandinávského stylu. V návrhu jsme zohlednily několik variant, od minimalistické - úsporné až po maximalickou. V průběhu navrhování postupně docházelo v optimalizaci jak z hlediska nákladů, tak prostoru. V návrhu se podařilo zachovat i suterén, který byl součástí původní stavby.

Český Šternberk 1

Každá realizace v sobě skrývá určitá úskalí, která se jejím průběhu vyskytnou. Co pro Vás bylo největším oříškem ve fázi realizace?

Aby se podařilo zachovat suterén, muselo dojít k jeho překlenutí železobetonovou deskou. Pozorný pozorovatel si může povšimnout, že lomový kámen na fasádě patří ke staré části původního objektu. Tento kámen je pak umně zapracován a napojen na opěrnou zídku. Jedná se o zděný dům z keramických bloků s monolitickými želeobetonovými stropy. Nová část domu byla opláštěna provětrávanou fasádou ze svitkového plechu PREFALZ v barvě P.10 antracitové. Co se týče interiéru domu, tak tam jsme se snažili o implementaci skandinávského stylu. Vestavěný nábytek je v antracitově-bílé kombinaci. Ladí tak s ostatním nábytkem, který má světlou dýhu. Antracitová fasáda dodává domu zvláštní kouzlo. Klempířská firma pana Bargára precizně opláštila fasádu do nejmenších detailů. 

Kde vidíte výhodu takového typu fasády?

Hlavní přednost spatřuji především v trvanlivosti fasády. Tento typ fasád nestárne. Navíc výrobce poskytuje na fasádu záruku 40 let. Z hlediska tepelně-technických vlastností je sendvičová skladba fasády s vloženou tepelnou izolací a vzduchovou mezerou jedním z nejlépe fungujících řešení.

Český Šternberk 3

Jaká byla spolupráce s investory při navrhování interiéru domu?

Jedním slovem báječná. Díky tomu, že paní domu je profesí módní návrhářkou, tak si většinu doplňků vybrali sami. My jsme navrhli principy vestavěných skříní, které oddělují vnitřní prostory.

Jak byli investoři spokojeni s finální podobou domu?

Obě strany, jak investor, tak my jako architekti jsme s výsledkem spokojeni. Pozitivní reakce registrujeme také i u odborné veřejnosti, což je pro nás pochvala, ale i závazek do dalších realizací. 

 

Fotografie: FOTES

Text: Ivo Románek

Český Šternberk - interiér domu