Multifunkční kulturní centrum - Met Zicht Op Zee

Kulturní multifunkční centrum, Kapellen, Belgie

Použitý materiál: Fasádní šablona 44 × 44 v barvě na přání - mayského zlata

Jako obraz

Malé belgické město Kapellen sice neleží u moře, zato ale architektonické studio, které navrhlo jeho nové multifunkční centrum, má krásné „mořské“ jméno: Met Zicht Op Zee – S pohledem na moře. Pro architekty tohoto studia je charakteristická zvídavost, mezioborový přesah a pospolitost v každodenním životě i při tvorbě projektů. V přístavních Antverpách provozují zajímavou firmu, ke které kromě vlastní architektonické kanceláře patří také víkendová pizzerie a zvláštní hmyzí zahrada. Pracují důsledně nekonvenčně a intenzivně se věnují zkoumání materiálů. To, že v Kapellen architekti doplnili mnohovrstevný prostorový projekt malebnou řečí materiálu a hrají si na všech tvůrčích úrovních se stále se opakujícím motivem kosočtverce, má zvláštní kouzlo.

Hra s kosočtverci

Kosočtverec – čtverec postavený na špičku jednoho rohu – používají architekti v novém kulturním centru města Kapellen opakovaně a v mnoha variacích. Fasáda a části vnitřních stěn jsou obloženy velkými PREFA šablonami ve speciální barvě na přání „mayské zlato“ nebo v černé barvě. Architekti navíc dekorovali pulty a části stěn kosočtvercovými bílými a černými obkládačkami, připomínajícími spolu s pastelovými závěsy kostým harlekýna z Picassova obrazu nebo zdařilou nástěnku na Instagramu nebo Pinterestu. Podobu kosočtverce zvolili také pro úchyty nábytku a menší prvky vybavení. Tvar velkého kosočtverce má dokonce i logo instituce s písmeny „LUX“, tedy se jménem, které kulturní centrum zdědilo po bývalém biografu.

„Hrajeme si rádi s jednoduchými prvky a nekonvenčně je aplikujeme,“ vysvětluje Toon Heyndrikx, jeden ze tří partnerů studia Met Zicht Op Zee. Ničím nezatížené, spontánní nakládání s tvary, barvami a materiály, které jsou přitom svou podstatou vlastně klasické, vytváří pravou identitu značky těchto architektů. Není to žádné povrchní hraní, ale sofistikované a účelné zacházení s danými možnostmi, jehož cílem je zadavatele a uživatele pokaždé znovu překvapit.

Detail zpracování rohu u fasádních šablon PREFA

Funkční transparentnost

Kulturní centrum v Kapellen sestává ze dvou stavebních těles, plochého cylindrického prstence a kvádru, umístěného v prstenci trochu mimo střed. Prstenec je vlastně nosná prostorová konstrukce z oceli, jejíž stěny jsou obloženy hliníkem nebo sklem, zatímco kvádr je stavba z prefabrikovaných železobetonových dílů. Obě stavební tělesa se liší i funkčně. V kvádru je situován společenský sál, který zásluhou inteligentních technických řešení nabízí různé možnosti prostorového uspořádání. Kolem sálu pod stropem ocelového prstence a za fasádou z hliníkových šablon je foyer, separátně využitelný prostor pro pořádání oslav, kuchyň, technické a skladové prostory, šatny a bar přístupný veřejnosti. Architekti Met Zicht Op Zee pojímají budovu jako pavilon. Při detailnějším pohledu člověk zjistí, že neprůhlednou hliníkovou fasádu opakovaně přerušují skleněné plochy a průniky, sloužící jako vstupy do budovy a umožňující průhledy skrze ni. Každý průnik do stavebního tělesa je pohledem dovnitř a informací o tom, co se právě v budově děje.

Architekti tímto způsobem dosáhli transparentnosti stavby v její multifunkčnosti a spojili ji s jejím okolím. Místo odstupu tak budova vytváří v úrovni parteru dojem prostupnosti.

Pohled nahoru na ovál

Proměna města po částech

Pro město Kapellen byla jedním z rozhodujících důvodů pro zadání zakázky architektům Met Zicht Op Zee skutečnost, že jejich projekt zdařile propojuje urbanistický parter a funkce budovy. Kapellen plánuje do roku 2023 transformaci své podoby. Jeden developer a dva architektonické týmy přetvářejí tři velké vnitroměstské stavební pozemky pod heslem „design and build“. Architekti, město a developer proto úzce spolupracují. Multifunkční kulturní centrum, vlámsky Polivante Cultureel Centrum, představuje základní kámen proměny města. Elke Bekaert, projektová manažerka v Kapellen, chválí i krátkou, pouhých devět měsíců trvající dobu výstavby centra a to, jak konstruktivní byla spolupráce mezi všemi zúčastněnými.

Město svou novou budovu miluje

Obyvatelé městečka Kapellen nové centrum milují. Jsou dokonce tací, kteří si sem na kole udělají extra zajížďku, protože zdejší cesty mají pro změnu zatáčky a jim se líbí jezdit kolem dokola budovy. Stavba nemá žádnou zadní část v pravém slova smyslu, protože ať člověk přijde z jakékoliv strany, může objevit jiné, pečlivě koncipované prostory. Mezi staršími obyvateli města je například obzvlášť oblíbený parčík s lavičkami na severní straně, protože je tu v létě stín a je to výborný výchozí bod pro nějaký poklidný procházkový okruh. Jižní strana objektu naproti tomu směřuje k velkému prostranství, které bylo dosud využíváno jako tržiště a parkoviště, ale také pro pořádání poutí a slavností. Do tohoto prostoru nyní ústí foyer kulturního centra. S jeho kavárnou se ve dnech konání trhu počítá jako s místem pro setkávání.

Podvečerní snímek multifunkčního kulturního střediska v belgickém městečku Kapellen s PREFA fasádní šablonou 44 x 44 v barvě mayského zlato

Něco víc než jen pouhé vykonávání zaměstnání

Myšlenka multifunkčního a dynamického využití prostoru konvenuje s přístupem architektů studia Met Zicht Op Zee a s jejich vlastní každodenní praxí. Architektonický tým je dobře sehraný. Společně navrhují už více než patnáct let. Vedle bohatství nápadů pro prostorové uspořádání je pro ně charakteristický zájem o materiály. Zajímají se o to, „jak lze materiály v kontextu stavby používat a zpracovávat.“ Bekaert a Heyndrikx hovoří o detailing for no details a principy své architektonické práce podřizují spíše uměleckým strategiím než vědě. Ale i když to není pokaždé zřejmé, přece jen za nekonvenčními řešeními stojí také racionální důvody. K vynalézavosti nutí architekty do jisté míry i napjaté rozpočty. „Cílem budiž vždy přidaná hodnota.“ Udělat z jednoduchých prvků jejich neobvyklým použitím něco víc: to je meta, o jejíž dosažení studio Met Zicht Op Zee viditelně usiluje.