Hry a zábava pod střechou PREFA

Budova evangelické mateřské školy, Ulm-Jungingen, Německo

Použitý materiál: falcovaná šablona 44 × 44, fasádní šablona 44 × 44 v barvě P.10 prefa bílé

Bílé opláštění z PREFA šablon 44 × 44 dodává Evangelické mateřské škole v Ulm-Jungingenu navržené architektonickou kanceláří planformat nezaměnitelný vzhled a výrazně vyniká v kontrastu s vertikálním dřevěným obložením dvou zářezů do stavební hmoty. Realizace projektu znamenala zvládnutí mnoha výzev a prozradila něco o způsobu práce a nosných idejích zúčastněných architektů a řemeslníků.

Orientace na uživatele

Zalomení severní fasády novostavby působí jako gesto, které zve k zastřešenému vchodu s prostranstvím, zatímco jižní fasáda se otevírá do volného prostoru na východě. Stavba měla být původně jednopodlažní, ale Raik Eisenhuth a Felix Halder z architektonického studia planformat během diskuzí o budoucí mateřské škole plédovali za účelnou dvoupodlažnost objektu. Uskutečněním jejich návrhu získala stávající budova školky nádavkem větší vnější hrací plochu a nový poschoďový objekt umožňuje práci na dvou úrovních. V prvním patře je správa a vedení mateřské školy, přízemí poskytuje dětem velkorysou volnost ve třídách, dětské kuchyni, v prostorách pro pohybové aktivity i v ložnicích. Navíc přístup do zahrady, šatna, vchod a spojení se starou budovou mateřské školy nabízejí akční prostor, využívaný intenzivně a s nadšením učiteli i dětmi.

Hledání materiálu

Pro obklad budovy chtěli architekti materiál nenáročný na údržbu a nenáchylný k poškození i ušpinění. A takový jim mohla nabídnout PREFA. Šablona 44 × 44 umožnila opláštění, které souvisle přechází ze střechy na fasády a pokrývá dokonale šikmé střešní hrany i okenní ostění. Monolitický hliníkový obklad je přerušen jen ustupující částí fasády a jejím obložením svislými dřevěnými lamelami. Lamely zasahují až dovnitř budovy a vytvářejí tak plynulý přechod mezi exteriérem a interiérem.

Vstupní portál do budovy je obložen dřevěnými lamelami, na které navazují fasádní šablony

Více kvality díky šabloně

Odpovědného řemeslnického mistra Michaela Gökelmanna lákaly výzvy spojené s chybějícími horizontálními a vertikálními orientačními liniemi: spolu se svým týmem si vytvořil imaginární linii ve výšce oka, od které pak pokládali špičky šablon svisle nahoru i dál v ploše střechy. Mistr kromě toho zaujatě vypráví o ohýbání jednotlivých šablon, aby se daly napojit na ostění a obklad tak působil celistvě. Podle jeho názoru mu realizace fasády mateřské školy poskytla šanci vnést do spíše nenápaditého a fádně elegantního vzhledu omítkových fasád Švábské Alby více kvality a estetické rozmanitosti. A je vidět, že tuto šanci využil.

Krátké shrnutí: Díky přístupu orientovanému na uživatele a jasné představě o materiálu realizovala architektonická kancelář planformat v Ulmu úspěšně stavbu sofistikovaně řešené dvoupodlažní mateřské školy, poskytující dětem velkorysou volnost pohybu. Použití šablon 44 × 44 v barvě P.10 prefa bílá umožnilo pokrýt objekt homogenně a zamezit zvětrávání krytiny. V případě potřeby je možná její snadná částečná výměna.

Fasádní šablony 44 x 44 v souměrných vertikálních i horizontálních liniích