Hotel s rohy a hranami

Architekt Oliver Kupfner postavil na stísněném stavebním pozemku ve Vídni, ležícím na atraktivním místě u dunajského kanálu, čtyřhvězdičkový hotel „THE ROCK Radisson RED Vienna“ a ohromil přitom příkladným využitím existující plochy. Na monolitickém vzhledu stavby se rozhodujícím způsobem podepisují tisíce čistě bílých falcovaných a fasádních šablon 44 x 44 od PREFA, kterými je budova potažena jako kůží.

Portrét architekta Olivera Kupfnera, usměvavého a uvolněného, ​​sedícího u stolu

Architekt Oliver Kupfner

Ztvárnění od A do Z

Za originální podobu zástavby na okraji bloku domů je třeba poděkovat tvůrcům studia INNOCAD, které za účasti svých sekcí masterplanning, urban design, interiérová a exteriérová architektura, space design a světelný design působilo jako generální projektant. Oliver Kupfer a jeho tým využili možnosti dané stavebním řádem města Vídně až na maximum. Výsledkem je nejen zajímavé řešení nároží budovy, ale i vznik prostoru pro extravagantní rooftop bar. Náročná architektura respektuje také maximálně povolenou výšku okapů 21 metrů nad úrovní jedné ulice a 16,27 metru nad úrovní ulice druhé. Centrálně položený hotel ve 2. vídeňském okrese se 179 pokoji, terasou, restaurantem, fitnessem, event location a skybarem je přístupný veřejnosti od roku 2022.

Detailní pohled na fasádu hotelu „THE ROCK Radisson RED Vienna“, která je obložena PREFA hliníkovými šablonami PREFA 44 × 44 v barvě P.10 čistě bílé. Mezi několika zrcadlově zasklenými okny se zlatými rámy vyniká okno, ve kterém je zasazeno umělecké dílo zobrazující portrét osoby s výrazným červeným akcentem.

Elegantní šablony

Budova okouzluje svou elegantní hliníkovou fasádou, o kterou se zasloužili jak architekti, tak její zhotovitel Klaus Zidek. Podle Kupfnera je fasáda zjemňujícím protikladem strohého okenního rastru s více než stovkou zrcadlově zasklených oken odrážejících okolní dění. Dalším důvodem pro použití snadno tvarovatelného materiálu byla jednoduchá a rychlá práce s ním: to umožnilo Klausi Zidekovi přetahovat šablony bez ukončovacích profilů přes vnější rohy budovy a dokonale tak realizovat estetický koncept studia INNOCAD architecture.

Pohled na hotel „THE ROCK Radisson RED Vienna“ ve Vídni, vyznačující se inovativní hliníkovou fasádou PREFA s falcovanými a fasádními šablonami 44 × 44 v barvě P.10 čistě bílé. Nepravidelně uspořádaná okna se zrcadlovým zasklením dynamicky odrážejí okolí.

Mistrovské řemeslo

Etablovaný realizátorský tým Klause Zideka komunikoval s architekty odpovědnými za provedení díla už ve fázi projektování a na stavbě hotelu se osvědčil při střešních a fasádních pracích jako ideální partner. Některé detaily, např. přechody k rozdílným sklonům střechy, bylo možné s řemeslníky doladit jen přímo na místě. Také v případě mnoha napojení oken, styků ploch v různých úhlech a skrytých odvodnění na fasádě se ukázalo jejich výjimečné řemeslné umění. „To jsou chvíle, kdy se ukáže dobrý klempíř! Není bohužel vidět, co všechno se tady udělalo ručně,“ uzavírá Klaus Zidek.

Materiál:

Pohled na břehy Dunajského kanálu ve Vídni s řadou budov různých architektonických stylů. V popředí je hotel "THE ROCK Radisson RED Vienna", rozpoznatelný podle charakteristicky bílé hliníkové fasády PREFA s falcovanými a fasádními šablonami 44 × 44 v barvě P.10 čistě bílé.