Hliníkové lamely PREFA Siding zajistí fasádě nové tělocvičny minimální nároky na údržbu

Stavby občanské vybavenosti, jakými jsou bazény, sportovní haly či hřiště, významnou měrou přispívají k lepšímu a mnohostranně bohatšímu životu obyvatel ČR. Tohoto faktu si jsou velmi dobře vědomi i v obci Jablůnkov v severovýchodním cípu naší republiky. Právě zde byla totiž před několika málo dny dokončena výstavba krásné,  zbrusu nové sportovní haly. Dodavatelem stavby bylo sdružení firem IPS Třinec a.s. a Zlínstav a.s. Architektonický návrh a projekční řešení vzniklo na půdě ateliéru Delta Třinec, s.r.o. Stavba vyniká nevšedně pojatým obvodovým pláštěm. Dodavatelem materiálu pro jeho zhotovení byla společnost PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Rozhovor s Ing. Michalem Trefilem - technickým poradcem pro architekty a projektanty

S technickým poradcem pro oblast architektury a projektování, panem Ing. Michalem Trefilem jsme v minulých dnech hovořili přímo na stavbě. V úvodu našeho setkání jsme se jej zeptali, jaký materiál ze sortimentu společnosti PREFA byl pro realizaci fasády zvolen. Ten k tomu říká:

„Pro realizaci této fasády byl z našeho produktového portfolia zvolen systém hliníkových obkladových lamel s obchodním názvem Siding. Tyto lamely jsou vyráběny v různých šířkách, barvách,  popřípadě dekorech dřeva. Pro zdejší fasádu byla investorem vybrána lamela Siding šířky 200mm v dekoru přírodního dubu.

Jaké jsou výhody tohoto materiálu?

„Naše hliníkové výrobky se vyznačují zejména dlouhodobou životností, která je odhadována až na 100 let. Vysoká je také kvalita povrchových úprav našich produktů, kdy na jejich barevnou stálost je poskytována záruka 40 let. Díky tomu jsou výrobky PREFA nenáročné na údržbu a vykazují dlouhodobě neměnný nový vzhled. Právě díky těmto vlastnostem našich materiálů jsme byli přizváni  projektantem této akce, společností Delta Třinec, ke spolupráci na této akci.

Jaký je rozsah fasády?

„Objekt nové tělocvičny je rozsáhlý. Tomu odpovídá i značný rozsah fasády. Její převážnou část tvoří dvouplášťová provětrávaná fasáda ukončená našimi lamelami Siding. Pro fasádu soklu budovy byl použit kontaktní zateplovací systém s probarvenou omítkou. Zajímavostí této zakázky pak je, že v původním návrhu byla nejdříve uvažována fasáda ukončená dřevěným obkladem. S přihlédnutím k nárokům na budoucí údržbu spojenou s vysokou pracností, výstavbou lešení apod. bylo nakonec od tohoto návrhu upuštěno. Následně byla radou obce ve spolupráci s projektantem této akce odsouhlasena nynější varianta obkladu fasády haly s pomocí hliníkových lamel Siding v dekoru dřeva. 

Jaká firma obvodový plášť realizovala?

„Realizace se zhostila Ostravská firma Dovra Obchodní spol. s r.o. Díky naší velmi úzké spolupráci jak při přípravě zakázky, tak i ve fázi samotné realizace se fasádu podařilo odevzdat ve výborné kvalitě a požadovaném termínu“. 

Jaké jsou ohlasy obyvatel na vzhled a architekturu nové tělocvičny?

„Prvotní informace, které mám o nedávno dokončené stavbě zprostředkovaně,  jsou jak od žáků, tak i od občanů obce Návsí. A jsem velmi rád, že mohu říci, že tyto ohlasy jsou veskrze kladné“, uzavírá s úsměvem naše setkání na stavbě pan Ing. Trefil ze společnosti PREFA Aluminiumprodukte.

A co říci závěrem?

Nová tělocvična u Masarykovy ZŠ v Návsí je víceúčelovým objektem, kde hlavní část tvoří samotná tělocvična s hrací plochou a tribunami s kapacitou 104 míst. K dispozici jsou zde také šatny se sociálním zázemím, skladovacími prostory a posilovnou. V druhé části se nachází čítárna, kavárna s venkovní terasou, sauna a malá cvičebna se zrcadlovou stěnou. Celý objekt je bezbariérový. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Fasáda je obložena hliníkovými lamelami Siding imitujícími dubové dřevo. Součástí areálu tělocvičny je i beachvolejbalové hřiště a travnatá plocha, která je výhledově určená pro workautové aktivity. Pro návštěvníky je před objektem tělocvičny k dispozici nové parkoviště s kapacitou 34 parkovacích míst. Součástí parkoviště je i dobíjecí stanice pro elektrokola.

Děkujeme za rozhovor,

Ivo Románek.