Architektura ve zdravotnictví
s prvky PREFA

Moderní přístavba

Centrální příjem pohotovosti na klinice Landstrasse ve Vídni prošel významnou modernizací. Díky konstruktivnímu dialogu mezi architekty, personálem nemocnice a pacienty došlo i k zefektivnění interiéru budovy a její celkové funkčnosti. Původní světlá 17 patrová budova ze 70. let vyčnívá za moderní jednopodlažní černošedou přístavbou, která působí v optickém kontrastu. Přístavba má fasádu z hliníkových kompozitních panelů PREFABOND od PREFA. Architekti Christian Formann a Stefan Puschmann z ateliéru f²p architekten dokázali zefektivnit prostorou orientaci uvnitř objektu a vytvořit tak užší kontakt mezi lékařem a pacientem.

Ve spolupráci se zdravotní sestrou Michaelou Sehnalovou a primářkou oddělení Josefou Günthör byl uvnitř realizován funkční prostorový program vč. barevného pojetí.
„V nové budově se používá bílá a modrá barva, v jakých jsou vyvedeny také bílé pracovní oděvy ošetřujícího personálu,“ vysvětluje výběr barev paní Sehnalová. Prostory mají velké prosklené plochy, které umožují propouštět mnoho denního světla. To pomáhá intenzivnímu očnímu kontaktu s pacienty a zároveň vytváří pocit důvěry a transparentnosti.

Spokojení architekti - portrét v interiéru

Zapojení uživatelů

Formann a Puschmann se od prvozačátku zaměřili na komunikaci se všemi zúčastněnými. V projektu se řídili heslem: nikdy nic neplánovat bez vědomí uživatele,
ale vždy je zapojte. „Rozhodujícím faktorem v každém kroku byla podpora ze strany vedení a sestry z oddělení.“ Zúčastnění tak přispěli k důležitým rozhodnutím v rámci přístavby a konstruktivně zasáhli do procesu výstavby i tím, že předali spoustu zajímavých postřehů a cenných informací z denního provozu, které byly někdy i v rozporu s plány architektů. Existovalo mnoho detailů, které bylo třeba zohlednit. Návrh vycházel ze srozumitelného a funkčního základu a architekti jasně pochopili, jak tyto vstupy prostorově realizovat. Pokud jde o úpravy ve stávajících budovách a zejména ve zdravotnictví, tak specifikace často nabízejí omezený prostor pro projektování, což ale dělá takové projekty o to zajímavějšími pro sehraný tým.

Zdravotní sestra z vídeňské pohotovosti

Rafinovaný kontrast

Při integraci nové přístavby do stávající budovy bylo pro architekty důležité, aby zůstaly viditelné různé doby výstavby na obou budovách. Proto byly robustní a všestranné kompozitní panely PREFABOND řezány diagonálně a materiál na zadní straně byl řemeslně vyfrézován, aby každý panel mohl být nainstalován v požadovaném úhlu.
To znamená, že střecha a základna mohou být navrženy bez dalších profilů.
Další zvláštností je, že vnější povrch tímto způsobem zůstává zcela neporušený.
Uvnitř bylo dosaženo ideální úrovně jasu a soukromí pomocí úzkého pásu oken. Světlo také napomáhá dotvářet pocit transparentnosti mezi personálem a pacienty, který je při léčbě tak důležitý. V případě potřeby lze prostor uzavřít samostatnými posuvnými dveřmi a celou místnost tak uzavřít.

 

Materiál:   

  • hliníková kompozitní deska PREFABOND
  • černošedá barva
Za slunečního svitu vidíme hru světla na ploše kompozitních panelů PREFABOND