Architekt roku 2023

Laureát ceny 2023

Cenu Architekt roku 2023 za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech získal pan architekt Ivan Kroupa.

Blahopřejeme!

Cena Architekt roku 2023

V letošním roce se konal již 15. ročník soutěže Architekt roku. Tento čestný titul je udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně.

Základními kritérii pro posouzení oceněných architektů je především přínos jejich odborné práce z pohledu:

 • celkového rozvoje společnosti
 • ochrany veřejného zájmu
 • profesní a morální integrity
 • spolupráce s veřejným či neziskovým sektorem
 • výtvarné či odborné úrovně práce
 • kvalitního veřejného prostoru
 • technologické a materiálové inovace
 • šetrnosti vůči životnímu prostředí
 • ochrany zájmů budoucích generací

Finální nominace

Finalisté Architekt roku 2023:

 • prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta (*1967)
 • Ing. arch. Markéta Cajthamlová (*1959)
 • Ing. arch. Marek Chalupa (*1968)
 • prof. Ing. arch. Roman Koucký (*1959)
 • prof. Ing. arch. Ivan Kroupa (*1960)

V září vybrala porota laureáta a udělila také jedno čestné uznání

Nominovanými na čestné uznání jsou: 

 • Jiří Zhoř, Karel Kuča
 • Petr Kropp
Soutěž Architekt roku 2023