Administrativně správní budova

Administrativně správní budova, Hradec Králové

Použitý materiál: PREFALZ v barvě P.10 žíhané hnědé a stříbrné metalízy, PREFABOND v barvě stříbrné metalízy

Architektonický ateliér Architep HK pod vedením Ing. arch. Pavla Černého stál za výtvarným návrhem nové administrativně správní budovy společnosti RAALTRANS. Fasáda objektu byla opláštěna produkty PREFA v různých barvách. 

Skladba fasády

Jednatel společnosti Pario s.r.o., pan Ing. Miroslav Vízek, která realizovala opláštění fasády, vysvětluje, co tvoří skladbu fasády a technické detaily provedení. „Na začátku realizace fasády byly připevněny ocelové kotvy do nosné obvodové konstrukce objektu. Mezi ně byla vložena tepelná izolace a na kotvy byl následně připevněn svislý hliníkový rošt, na který byla upevněna podkladní konstrukce pod oplechování z desek OSB. V rovných úsecích fasády byla tlouška OSB desek 25 mm. Pro obklad zaoblených částí fasády byly použity zdvojené OSB desky o tloušťce 12,5 mm. Je nutno dodat, že mezi tepelnou izolací a OSB deskou je zachována provětrávaná mezera cca 4 cm“, dodává pan Vízek.

Použité materiály pro opláštění fasády

Celé opláštění fasády je z plechu, přičemž byly použity jen dva druhy materiálů v různých odstínech. Většinu fasády pokrývá svitkový hliníkový plech PREFALZ v barvě stříbrné metalízy. Celková plocha opláštěná tímto materiálem je 800 m². Druhým použitým materiálem byly hliníkové kompozitní desky PREFABOND o tloušťce 4 mm, které byly přilepeny k podkladu. Plocha, která byla opláštěna kompozitní deskou PREFABOND činí 400 m². V zaoblených místech fasády byl použit také hliníkový plech PREFALZ v barvě P.10 žíhané hnědé, který se zpracoval na jednoduchou úhlovou drážku. Protože skoro všechny detaily na objektu jsou atypické např. zaoblené plochy či průčelní markýza ve stříbrné barvě, tak nebylo možné aplikovat jeden typ detailu. Bylo nutné vyměřovat všechny detaily zejména kolem ostění, parapetů či nadpraží. Navíc každá kompozitní deska PREFABOND se musela na dílně upravit na míru (ohnout a vyfrézovat), než mohla být odvezena na stavbu. 

Aplikace fasádních systémů PREFA a jejich výhody

Pan Ing. Miroslav Vízek jednatel společnosti Pario uvádí, že na opláštění fasád běžně používají svitkový plech PREFALZ. Nicméně s kompozitní deskou PREFABOND jsme doposud neměli praktické zkušenosti. PREFABOND lze k podkladu nýtovat, šroubovat nebo lepit. Protože realizace probíhala v zimních měsících, bylo nakonec zvoleno kotvení desek nýty. Požadavek investora bylo desky lepit, aby nebyly na fasádě vidět žádné další spojovací prvky. Dle požadavku investora byly desky PREFABOND na dílně upraveny a byl nalezen způsob instalace, jak investorovi splnit jeho přání. Realizační firma tak získala cennou zkušenost, která se hodí do dalších realizací s podobným typem fasád. 

Velkou předností fasádních systémů PREFA je hlavně jejich dlouhá životnost, která je přes 100 let. Další výhodou hliníkových fasád je bezúdržbovost. Při povrchové úpravě P.10 je poskytována záruka 40 let na stálobarevnost. V neposlední řadě je třeba zmínit množství technických řešení, která firma PREFA ke svým systémům nabízí a tím tak usnadňuje práci projektantům a akrchitekům, kteří se mohou spolehnout na funkčnost navrhovaného řešení.

Videoreportáž k zhlédnutí zde.

Foto: Ivo Románek