Přirozená lehkost

Budova jeslí s okolím z ptačí perspektivy

Dominique Cornaert a Philippe Dahan z architektonického ateliéru Urbane Kultur nechtějí svou architekturou měnit celý svět, chtějí raději vytvářet funkční a trvalá řešení. Ve francouzské obci Otterswiller předvedli, že dokážou tato řešení zhmotnit do sofistikované podoby s neobyčejnými detaily. V rámci projektu zde byli pověřeni vybudováním školního centra na pozemku obklopeném lesem, loukami a rodinnými domy. Kromě budovy školy a školky měli vytvořit další stavbu: podobnou, ale přece jen jinou než sousední dům. 

O funkci této budovy a překážkách, které Urbane Kultur překonala, pojednává naše publikace PREFARENZEN 2023. Již nyní ale můžeme prozradit, že hliníková fasáda nechává objekt zářit monochromaticky – s klidem, elegancí a neuvěřitelnou lehkostí.

Další informace:

Text: Anneliese Heinisch 
Fotografie: Croce & Wir