Vila s šarmem: Udržitelná renovace s Zackenprofil a systémy na drážku

Architekt Massimo Mescia zrekonstruoval a zušlechtil dům v Morbegno tmavě hnědým hliníkem PREFA, který naleznete v podobě pilového Zackenprofilu na fasádě a plechu PREFALZ na střeše. Chtěl vytvořit „rozpoznatelný dům“ pro dobré přátele, říká architekt, který v Morbegno často staví efektivně a udržitelně, i když ne vždy tak osobní projekty jako „Villa 2B“.

Portrét architekta Massima Mescia.

Architekt Massimo Mescia, altrostudio architetti

Blízko rozpadajících se fasád

Na vile ve Via Fumagalli Eliseo je zarážející pečlivá kompozice vizuálních vztahů, kterým Massimo přikládal velký význam. Dům si hraje se svými výhledy, které jsou někdy malé a někdy konvenční a jindy zase prostorné – občas přeruší dřevěné trámy natřené černou a šedou barvou. Požadovaný úhel nosníků vede k kompozičnímu zlomu při rovném provedení lisovaného Zackenprofilu. Barevně sladěné dřevo a hliník vytvářejí zvláštní vztah, který přitahuje pozornost a nikdy nepůsobí fádně nebo monotónně.

„Postavit tento dům pro mě byla speciální záležitost, protože stavitele dobře znám. Byl jsem zapojen od začátku projektu a později jsem byl na stavbě téměř každý den,“ nadchne se Massimo. Svou praxi v ateliéru altrostudio architetti provozuje úctyhodných 25 let společně se svými kolegy Stevenem Mufatti a Corradem Selvettim. Z ateliéru je to jen pár minut od vily. Společně se specializují na interiérový design a rozsáhlé projekty v hotelovém sektoru, ale Massimo dostává stále více zakázek na luxusní bytové domy na horách a u jezera Como.

Dům na Via Fumagalli Eliseo před rekonstrukcí.
Dům po rekonstrukci: omítnutá fasáda působí svěže, horní patro je opláštěno pilovým Zackenprofilem a PREFALZem a hovoří moderním designovým jazykem.

Zohlednění okolní krajiny při návrhu rekonstrukce

Architekt si od začátku myslel, že bude mít při návrhu zcela volnou ruku. Zatímco obec jeho záměr bez námitek schválila, orgán ochrany přírodní památky požadoval určité úpravy. Nedaleko od vily protéká bystřina Bitto. Pokud stavíte do 150 metrů od vodní plochy v Itálii, je třeba dodržet krajinářský požadavek, podle kterého musí projekt schválit příslušný orgán památkové ochrany, v tomto případě Úřad pro dohled nad kulturní, architektonickou a krajinnou oblastí. Dědictví Milána. „Nejde jen o kompatibilitu plánů s hydrogeologickými a krajinnými požadavky, ale také o architektonický design, použité materiály a to, jak udržitelně budova zapadá do kontextu krajiny,“ vysvětluje Massimo. Konkrétně to znamenalo, že musel „vyplnit“ otvory ve fasádě nakloněním trámů z mořeného jedlového dřeva tak, aby získaly tvar lesů z okolních hor. Vytvořený rytmus se podobným způsobem opakuje v kovovém plotu, který pozemek obklopuje.

Pohled na starý dům, který byl již technicky i uživatelsky za hranou své životnosti
Pohled na dům po rekonstrukci. Omítnutá fasáda působí svěže, horní patro bylo pokryto pilovým Zackenprofilem a střecha PREFALZEM. Materiály na domě působí otevřeně a hovoří moderním designovým jazykem. V pozadí se rozprostírá zalesněná horská krajina.

Lehkost s odkazem na rodinné tradice

„Jak moc jsme zasáhli do stávající budovy, můžete vidět pouze tehdy, když ji porovnáte před a po,“ říká Massimo, když si prohlédneme fotografie staveniště. „Dům jsme kompletně vykuchali a přestavěli z betonu na místě. Zůstala jen část zdí a základna. V tomto případě by byla jistě jednodušší přestavba. Ale po demolici by nastaly problémy kvůli blízké vzdáleností k sousedním objektům.“

Na přání klienta obsahuje přízemí garáž a malý dosud nevyužívaný byt. Navenek působí objekt spíše tradičně i díky šedé omítnuté fasádě, malým oknům a téměř bez dekorací. Fascinující je zejména  kompletně předělané horní patro, které má ve střešní části tři ložnice, dvě koupelny, kuchyň-obývací pokoj a hernu. Architekt svým pláštěm PREFA záměrně zviditelňuje horní patro, které vnímá jako jakýsi plovoucí prvek, který mírně vyčnívá nad betonovou základnou. Tento „floating effect“ pochází z nápadů klientů, kteří si chtěli připomenout své rodinné příslušníky, kteří kdysi pracovali v kovodělném sektoru. Zároveň chtěli zakrýt terasu tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům, dřevěnou konstrukcí obloženou lehkým kovem, protože krupobití se stává stále palčivějším problémem v celé severní Itálii zejména pak v alpské oblasti. Zrovna nedávno mu jeho přítel a bývalý klient při jedné z jeho návštěv na Via Fumagalli Eliseo řekl, že jej zasáhly kroupy. Zatímco několik okenic a žaluzií na jiných domech v okolí bylo poškozeno, tak 2 milimetry silný lisovaný Zackenprofil díky své tuhosti a robustnosti zůstal nepoškozen.

Detaily - Vila 2B

Země:

 

Itálie

 

Objekt, místo:

 

Einfamilienhaus, Morbegno

Kategorie:

Rekonstrukce

 

Architektonická kancelář:

altrostudio architetti

Realizační firma:

 

Fabbro Aurelio Giarba

Materiál:

Zackenprofil, Prefalz

Barva:

 

P.10 Braun

Další informace:

Text & Rozhovor: Anneliese Heinisch 
Projektový návrh: altrostudio architetti
Portrét: Massimo Mescia
Fotografie: Marcello Mariana