JAKÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU NUTNÉ PRO STŘECHU PREFA?

  • Střešní desku PREFA lůze pokládat na příčné latění ze střešních latí s minimálními rozměry 30x50 mm (spotřeba cca 5 bm latí/m²). Je bezpodmínečně nutno dodržet rozteč mezi hlavními latěmi 419 mm. V žádném případě se nesmí vynechat mezilehlé latě, protože m.j. slouží k montáži sněhových zarážek. Při výpočtu je nutno uvažovat statické požadavky a rozteče krokví.

  • Střešní šindele, šablony, panel FX.12 a PREFALZ se musí ukládat na plné bednění. Střešní desku PREFA lze pokládat na plné bednění. Plné bednění se zhotoví podle platných norem. Podle ÖNORM B2215:2009 je min. tloušťka 24 mm a šířka 80 mm - 160 mm. Podle DIN 4074-1 je min. tloušťka 24 mm a šířka 100 mm - 160 mm. Při výpočtu nosné konstrukce je nutno uvažovat statické požadavky a rozteče krokví.
  • Počínaje sněhovou oblastí 3,25 kN/m² (CH: vztažná výška 925 m) nebo v územích kategorie 0, I a II se vyžaduje pokládka na plné bednění s živičnou oddělovací vrstvou. Klimatické kategorie 0 a I se ve Švýcarsku a Rakousku nevyskytují.


Oddělovací vrstva je vrstva oddělující kovový plášť od podkladu. Oddělovací resp. dělicí vrstvy mají následující úkoly:

  • chrání spodní povrch kovu před škodlivými vlivy alkálií a případnými škodlivými vlivy prostředků na ochranu dřeva,
  • usnadňují pohyby při délkových změnách v důsledku teplotních změn,
  • chrání dřevěné bednění nebo latění během výstavby před působením vody,
  • snižují hlučnost,
  • Vyrovnávají nerovnosti povrchu střešní konstrukce

Všeobecně doporučujeme použití vhodné živičné oddělovací vrstvy!

Kontakt